Samenvatting

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2018/2019 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval in de provincie Noord-Brabant, kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2018/2019 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval in de provincie Noord-Brabant een tegemoetkoming bieden in de vorm van subsidie.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • er is sprake van illegale dumping van drugsafval in Noord-Brabant;
  • het drugsafval is verwijderd in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019;
  • het afval of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de daartoe geldende wet- en regelgeving en door een erkende verwijderaar.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant. Naast de regels van de Subsidieregeling zijn ook de regels van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant van toepassing.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Aanvraagformulier uitprinten en opsturen

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning of DigiD, dan biedt het digitale aanvraagformulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 2 april 2019 tot en met 12 december 2019 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de opruiming van drugsafval is €550.000. De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €24.999 per project.

Startdatum

02-04-2019

Einddatum

12-12-2019

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

03-06-2019