Samenvatting

Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die in de periode 2019 tot en met november 2020 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn, van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

Formulier

Omschrijving

De provincie wil gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die in 2019/2020 (tot en met november) kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval een tegemoetkoming bieden in de vorm van subsidie. Dit geldt ook voor particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn en Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.   

Voorwaarden

Voor de voorwaarden voor subsidieverlening verwijzen wij u naar de desbetreffende subsidieregeling van uw provincie.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier in te vullen. Het aanvraagformulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Met DigiD (particulieren en bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zoals de eenmanszaak, VOF, maatschap of commanditaire vennootschap) of eHerkenning (bedrijven, instellingen of overheden met rechtspersoonlijkheid) zet u een digitale handtekening.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. In het aanvraagformulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Indienperiode

De aanvraagperiode per provincie is als volgt:

 • provincie Noord-Brabant: 2 juni 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Limburg: 4 juni 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Zeeland: 8 juni 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Zuid-Holland: 3 juli 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Noord-Holland: 22 juni 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Utrecht: 3 juli 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Flevoland: 4 juni 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Overijssel: 2 juni 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Drenthe: 9 juni 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Groningen: 4 juni 2020 tot en met 1 december 2020 (of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt).
 • provincie Friesland: tot en met 1 december 2020 (of zoveel eeder het subsidieplafond is bereikt) 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de opruiming van drugsafval verschilt per provincie. Wij verwijzen u hierbij naar de desbetreffende subsidieregeling van uw provincie. 

Startdatum

02-06-2020

Einddatum

01-12-2020

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

23-11-2020