Mestende koe op de wei

De partners wordt gevraagd om de oplossingsrichtingen, die uit de eerdere dialoogrondes zijn gekomen, verder te concretiseren. De fracties van VVD, SP, D66, PvdA, GroenLinks en 50PLUS stemden voor. De fracties van CDA, PVV, Partij voor de Dieren, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden tegen.

Aangezwengeld door de provincie, zijn de Brabantse boeren-, burger- en milieuorganisaties en verschillende overheden de afgelopen periode met elkaar in dialoog getreden over de mestproblematiek. Het is de partijen gelukt met elkaar een aantal oplossingsrichtingen te formuleren. De provincie vraagt de partners nu om de dialoog voort te zetten en in het najaar van 2016 met een gedragen voorstel voor een aanpak te komen.

Kaders voor de dialoog

Voor de vervolggesprekken geeft de provincie de dialoogpartners een aantal kaders mee. Deze kaders vloeien voort uit de opbrengst van de dialoog tot nu toe. Zo moet mest in de aanpak optimaal benut kunnen worden in een landbouw die kringlopen sluit. Ook moeten emissies van stikstof, geur en methaan vergaand teruggedrongen worden en de risico’s voor volksgezondheid en veiligheid tot een acceptabel niveau teruggebracht worden.
Uitgangspunt is dat mestbewerking het beste deels op het veehouderijbedrijf kan plaatsvinden om vervolgens te worden verwerkt in gespecialiseerde installaties op logistiek goede plekken. In het debat kwamen punten naar voren als de relatie met het landelijke plan van de commissie Rosenthal en de dierenaantallen.

Monitoring

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings gaf aan dat ze de dialoogpartners uitdaagt om met een juridisch houdbare aanpak te komen om te sturen op dierenaantallen, daar waar nodig en met ruimte voor maatwerk. Verder gaf ze aan bij het vervolg van de dialogen aandacht te vragen voor uitvoerbare tijdslijnen hoe om te gaan met mest en het daarbij horende kostenplaatje, de afzetmarkt voor mest en hoe om te gaan met biologische veehouderij in relatie met mest.
Via een in meerderheid aangenomen motie dragen de Staten het college op om de ontwikkeling van dieraantallen en andere aspecten van het mestbeleid in Brabant te monitoren.  

Reacties (4)

 1. geert verstegen
  sint hubert 07-07-2016 21:28 uur

  Als ik van een afstand naar het hele gebeuren van nu en de laatste decennia kijk is het eigenlijk heel vreemd. Iemand zit aan het gemeenschappelijk eigendom of gewoon mijn eigendom (de lucht in mijn slaapkamer). Hij betaalt de rekeningen niet en het slachtoffer van zijn gedrag moet met de veroorzaker aan tafel om een oplossing te vinden. Stel ik beroof de bank, word gepakt en men vraagt of ik met de bank een regeling wil treffen mbt het gejatte geld. Ieder de helft? Het is nog erger. Het gedrag van de veehouderij is in wetgeving gestoken. Juridisch klopt het, maar moreel volstrekt onjuist. De WGV moreel verwerpelijk. Emissierechten moreel verwerpelijk. Goh, dat ik daar nu pas achter kom, maar een vis weet pas dat hij in het water leeft, als hij op de viskar ligt.

 2. P. Van Esch
  Oirschot 01-07-2016 16:41 uur

  Woensdag zo'n 120 km Dior het Brabants buitengebied gefiets. Op veel plaatsen stinkt het erbarmelijk. En geen enkele beleids man/vrouw heeft de moet om te zeggen: En nu is het genoeg, geen stert meer er bij.

 3. Heleen Hoogervorst
  Baarle-Nassau 01-07-2016 15:15 uur

  Hierbij de link naar een interessante analyse van de huidige problemen met en in de Nederlandse vee-industrie:

  http://www.foodlog.nl/artikel/het-sprookje-van-het-melkbeleid1/

 4. Johan Koekkoek
  Almkerk 01-07-2016 08:30 uur

  Sturen op aantallen is een gewaardeerd uitgangspunt.
  We moeten ophouden met slepen van voedsel en mest.
  De diversiteit van het landschap zou opgewaardeerd worden als krachtvoer in de eigen streek geteeld wordt. Vlees- consumptie behoort teruggebracht te worden tot een acceptabel niveau, waarbij kwaliteit het hoofddeel van de kostprijs bepaalt.

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.