Eind 2015 zijn in een convenant de eerste afspraken gemaakt tussen de provincie en de vier gemeenten om langs de A16 minimaal 100 MW aan windenergie op te wekken. In dit convenant is afgesproken dat de provincie optreedt als regisseur. De gemeenten geven invulling aan het spoor van sociale participatie.

Het proces verloopt in verschillende stappen. Op dit moment zijn we in fase 2: de eerste resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten van windmolens in het gebied langs de A16 zijn bekend.

Zie ook