Opruimen drugsafval

Na toetsing en goedkeuring van de aanvraag ontvangt de indiener e subsidie van de eigen provincie.

Aanvraag in 2018 over opruimkosten in 2017

Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2017 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen gedurende de openstellingsperiode. Iedere provincie hanteert een eigen openstellingsperiode en een eigen regeling. Informatie over de opstelling in 2018 voor opruimkosten in 2017 volgt begin 2018 op deze site.