De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren Brabanders, lokale overheden, ondernemers en organisaties om samen werk te maken van de eigen leefomgeving. Er is ook een Buurtnatuurfonds (voor natuurprojecten in de buurt) en tot eind 2016 een Buurtkerkenfonds, waarin wordt gekeken naar culturele herbestemming voor leegkomende kerken.

3 fondsen

De 3 fondsen zijn bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen. Waar mensen elkaar vinden, ontstaan niet alleen mooie projecten, maar wordt ook meteen de sociale veerkracht versterkt. Samen staan mensen echt sterker. De 3 fondsen op een rij: