Secretaris Annemie Burgers

De provinciesecretaris is algemeen directeur en voorzitter van de directie. Die bestaat verder uit de directeur Bedrijfsvoering/Financiën. De provinciesecretaris is eindverantwoordelijk voor alle taken zoals die onder de Directie vallen. Ook is zij secretaris van het college van Gedeputeerde Staten.

Sinds 1 januari 2014 is Annemie Burger provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant.

Persoonlijke gegevens

 • Naam: Burger, Annemie (A.M.)
 • Geboorteplaats en -datum: Sittard, 4 augustus 1957
 • Woonplaats: Veghel

Opleiding

 • Landbouwuniversiteit Wageningen, Cultuurtechniek A; Gymnasium B

Loopbaan 1996 - 2013

 • Directeur-generaal Natuur en Regio, ministerie van Economische Zaken (EZ)
 • Directeur-generaal, ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Directeur van de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van LNV
 • Directeur Landbouw, ministerie van LNV
 • Directeur regio Zuid van het ministerie van LNV

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links
 • Naam
  P.M.A. (Paula) Ketelaars - Dankers
  Functie
  Secretaresse Annemie Burger
  PKetelaars@brabant.nl
  Telefoon
  073-681 2129