Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers publiceert iedere maand de realisatiecijfers per gemeente. Tijdige realisatie van de vastgestelde taakstelling is belangrijk voor het bevorderen van goede integratie in de Brabantse samenleving en het optimaal kunnen blijven benutten van de centrale opvangcentra waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de opvang van asielzoekers die nog in procedure zijn.

Wettelijke termijn

De provincie ziet erop toe dat elke gemeente doet wat zij moet doen binnen de wettelijke termijn. 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli controleert de provincie of de Brabantse gemeenten hun taakstelling gehaald hebben of niet. Als een gemeente onvoldoende vergunninghouders huisvest, gaat de provincie met de betreffende gemeenten in gesprek. Doel is om concrete afspraken te maken over acties en termijnen zodat de betreffende gemeente zo snel mogelijk weer aan haar verplichtingen voldoet. Als dat niet het gewenste resultaat geeft, kan de provincie zo nodig ingrijpen en op kosten van de gemeente overgaan tot het huisvesten van vergunninghouders.

Bekijk de status van de taakstelling per gemeente op de kaart of download de kaart als pdf:Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links