Groen Ontwikkelfonds 

Samenwerken

De provincie doet dit niet alleen, maar heeft de handen ineen geslagen met een aantal partijen om de Brabantse natuurnetwerken te vergroten, te verbinden en te verbeteren. Dit zijn de Waterschap de Dommel, Waterschap de Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Rivierenland, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Het Noord-Brabants Landschap, Vereniging Brabants Particulier Grondbezit, Stichting Brabantse Milieufederatie, Vereniging Zuidelijke Land en Tuinbouworganisatie en Toeristisch Ondernemers Platform Brabant. Zij gaan graag samen met u aan de slag met de Brabantse natuur.

Als onderdeel van die afspraken heeft de provincie Noord-Brabant het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB BV) opgericht. In het fonds is 240 miljoen euro ondergebracht en ruim 2000 hectare grond, die ingezet worden voor het realiseren van de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones. Een integrale aanpak staat centraal: samen met bekende en nieuwe partners natuurdoelen realiseren, liefst zoveel mogelijk in samenhang met andere maatschappelijke doelen.

Werkeenheid: loket voor initiatiefnemers

In de werkeenheid hebben de provincie Noord-Brabant en haar Manifestpartners zich verenigd. De Werkeenheid kan initiatiefnemers adviseren over de opzet van kansrijke projecten en ondersteunt bij het opstellen van subsidieaanvragen bij het GOB. Op deze site vindt u meer informatie over het GOB BV en de Werkeenheid.

Kijk voor meer informatie naar de website van Groen Ontwikkelfonds Brabant

Zie ook