Fase: vergunning verleend

 1. Molenbrand CV - Boekel - omgevingsvergunning

  02-10-2017

  Naar aanleiding van de tussenuitspraak van 18 juli 2017, is een herstelbesluit opgesteld inzake het beroep betreffende ons besluit d.d. 10 oktober 2016, een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het betreft een omgevingsvergunning voor het veranderen van een varkenshouderij met mestverwerking op de percelen Molenakker 5 en Neerbroek 29 te Boekel.

  Bron: Vergunningen Locatie: Boekel, Molenakker 5 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Frans de Wit B.V. - Moerdijk - omgevingsvergunning

  31-08-2017

  de bouwgerelateerde onderdelen voor het plaatsen van diverse bouwwerken (portiersloge met rookabri, stikstoftank met fundatie, keerwand (3 meter hoog) en 6 stuks 10ft-containers) OLO nummer 2964107. Daarnaast is op 10 mei 2017 een aanvraag ontvangen voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting. De inrichting betreft in hoofdzaak een transportbedrijf met op- en overslag van niet-geclassificeerde stoffen en ADR-geclassificeerde stoffen in tankcontainers OLO nummer 2968917, voor de inrichting,

  Bron: Vergunningen Locatie: Moerdijk, Middenweg 8 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Vanderlande Industries BV - Veghel - watervergunning

  24-08-2017

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 6 juni 2017 in het kader van de Waterwet een vergunning hebben verleend. Het gaat om een wijziging van een vergund open bodemenergiesysteem. In het besluit is abusievelijk een verkeerd filterdiepte opgenomen. Middels deze ambtshalve wijziging wordt de vergunning hierop aangepast. Het project betreft een open bodemenergiesysteem ten behoeve vande verwarming en koeling van Vanderlande aan de Vanderlandelaan 2 te Veghel.

  Bron: Vergunningen Locatie: Veghel, Vanderlandelaan 2 Soort: Watervergunning
 4. OOC Beheer B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  13-07-2017

  OOC Beheer B.V. is voornemens een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 500.000 m3 drijfmest per jaar en een biomassa energiecentrale (BMEC) met een capaciteit van 26.000 ton biomassa per jaar bij een bestaand op- en overslagbedrijf op te richten. De inrichting is gelegen aan Merwedestraat 5 te Oss. Besloten is dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Merwedestraat 5 Soort: Omgevingsvergunning
 5. Gebroeders Van den Brand B.V. - Lithoijen - omgevingsvergunning

  07-04-2017

  Besluit aanmeldingsnotitie-M.E.R. Het voornemen betreft het oprichten van een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 30.000 m3 dikke mestfractie en 70.000 m3 drijfmest per jaar bij een bestaand loonwerkbedrijf. De drijfmest kan binnen de inrichting worden gescheiden. De mest die bestemd is voor export wordt gehygiëniseerd binnen de inrichting aan de Beatrixweg 9 te Lithoijen, kadastraal bekend gemeente Oijen, sectie E, nummers 106, 107 en 108 gedeeltelijk.

  Bron: Vergunningen Locatie: Lithoijen, Beatrixweg 9 Soort: Omgevingsvergunning
 6. Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  21-03-2017

  Het betreft de uitbreiding van de doorzet van gevaarlijke afvalstoffen van 6.000 ton per jaar naar 10.000 ton per jaar; het wijzigen van de vloeistofdichte vloeren van de kadaveropslag op de milieustraat en de olieopslag in de garage naar vloeistofkerende vloeren; het wijzigen van de opslag van spuitbussen, afkomstig van milieustraten, die tot maximaallO ton worden opgeslagen in vak C2/l van het kga-depot en het wijzigen van (de indeling van) de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in het kga-depot.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Titaniumlaan 1 Soort: Omgevingsvergunning
 7. FrieslandCampina DMV - Veghel - omgevingsvergunning

  15-03-2017

  Het verzoek met kenmerk N010-1235467ESC-V02) heeft betrekking op de gasturbines van de WKK1-installatie, die binnen de inrichting van DMV zijn opgesteld, aan de N.C.B.-Iaan80 te Veghel. De gasturbines vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Op basis van artikel 3.10v van het Activiteitenbesluit kunnen wij een maatwerkvoorschrift stellen met betrekking tot de emissie van stikstofoxiden (NOx).

  Bron: Vergunningen Locatie: Veghel, N.C.B.-laan 80 Soort: Omgevingsvergunning
 8. Alliance BV - omgevingsvergunning

  24-11-2016

  het veranderen van de inrichting alsmede het verzoek om voorschriften van de vigerende vergunning te wijzigen. De inrichting is gelegen aan de Klompenmaker 9 te Nieuwkuijk. Wij hebben deze procedure gelijktijdig gebruikt om de geldende vergunning op grond van de bepalingen in de Wabo ambtshalve aan te passen en enkele activiteiten ten aanzien van de Activiteitenbesluit voor kennisgeving aan te nemen.

  Bron: Vergunningen Locatie: Soort: Omgevingsvergunning