Fase: ontwerpbesluit genomen

 1. Synthomer B.V. - omgevingsvergunning

  15-11-2017

  een revisieomgevingsvergunning voor een inrichting voor de productie van latexcompounds en halffabricaten, zoals roetdispersies, zepen en vulkanisatiepasta. Aanleiding van de aanvraag is het beeïndigen van de opslag gevaarlijke stoffen aan Havenstraat 33 en IJsselstraat 35, het verplaatsen van deze opslag gevaarlijke stoffen naar de hallen aan IJsselstraat 41 en het van toepassing worden van het Brzo 2015, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie H, perceelnummers H959 (ged) en H1206 (ged)

  Bron: Vergunningen Locatie: Soort: Omgevingsvergunning
 2. Nutricia Cuijk BV - Cuijk - omgevingsvergunning

  06-11-2017

  De opslaglocaties van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting voldoen aan de voorschriften uit PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016). In de voorschriften van de vigerende milieuvergunning wordt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen verwezen naar PGS15:2011, versie 1.1 (december 2012). Door in de voorschriften de verwijzing naar PGS15:2011, versie 1.1, te vervangen door een verwijzing naar PGS15:2016, versie 1.0, worden de voorschriften en de werkelijke situatie met elkaar in overeenstemming gebracht.

  Bron: Vergunningen Locatie: Cuijk, Grotestraat 91 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 4. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 5. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 6. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 7. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 8. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 9. Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) - omgevingsvergunning

  01-11-2016

  op 2 november 2004 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de op 22 juni 2007 verleende veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, thans omgevingsvergunningen, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (milieu) in te trekken. Reden voor het verzoek is het feit dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de vergunning. Op de locatie worden geen afvalstoffen die afkomstig zijn van buiten de inrichting meer ingenomen en op- en overgeslagen

  Bron: Vergunningen Locatie: Soort: Omgevingsvergunning
 10. Kwaliflex B.V. - Wanroij - omgevingsvergunning

  25-02-2016

  Het betreft het uitbreiden van de werktijden en afvalstoffen, het wijzigen van procesinstallaties, inrichtingsgrens en opslagvoorzieningen en het plaatsen van silo's, containers, geluidschermen en een weeghokje aan de Molenstraat 40 te Wanroij. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het veranderen van de inrichting, het (ver)bouwen van bouwwerken en het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Tevens is gebleken dat het noodzakelijk is om een maatwerkvoorschrift te stellen.

  Bron: Vergunningen Locatie: Wanroij, Molenstraat 40 Soort: Omgevingsvergunning
 11. OBM-MvO Holding BV - omgevingsvergunning

  23-12-2015

  het bouwen van een romneyloods, het plaatsen en gebruiken van een grindbreker, het realiseren van keerwanden, inclusief een voorziening voor het veiligstellen van explosieven en het wijzigen van het spoortracé, indeling zuidelijk terreindeel, vloeistofdicht terrein en de waterzuivering (en aantal debietmeters). De aanvraag omvat tevens een verzoek tot wijziging van voorschriften verbonden aan de geldende oprichtingsvergunning en een verzoek om intrekking van de omgevingsvergunning d.d. 20 december 2011, nr. 2858271 (bouwen waterbassin), voor de inrichting

  Bron: Vergunningen Locatie: Soort: Omgevingsvergunning