Dossier: Water voor de natuur

Water is van groot belang voor de leefomgeving van planten en dieren. Ook vormt water een verrijking van het landschap in de stad en op het platteland waar Brabanders recreƫren.

Gezonde natuur is niet te droog, maar ook niet te nat. De provincie probeert verdroging van natuurgebieden tegen te gaan zodat de biodiversiteit in en rond het water behouden blijft. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van subsidies voor herstel van Brabantse vennen en herstel van wijstgebieden.

Voor overige natuur subsidies zie: Subsidies Natuur en Landschap

Onderzoek diepe zandwinplassen

De provincie onderzoekt het leven in diep zandwinplaatsen.

Subsidie herstel wijstgebieden

De provincie heeft een subsidieregeling voor herstel van drassige natuur.

Herstel verdroogde natuur

De provincie werkt hard aan het herstel van natuurgebieden die te droog zijn.