Markdal in de zomer artikel

Gezonde natuur is niet te droog, maar ook niet te nat. De provincie probeert verdroging van natuurgebieden tegen te gaan zodat de biodiversiteit in en rond het water behouden blijft. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van Subsidie voor herstel van wijstgebieden.

Voor overige natuur subsidies zie: Subsidies Natuur en Landschap

Zie ook

Direct naar (2)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links

Dossiers (2)

Open Links Sluit Links