Dossier: Water voor de natuur

Water is van groot belang voor de leefomgeving van planten en dieren. Ook vormt water een verrijking van het landschap in de stad en op het platteland waar Brabanders recreƫren.

Gezonde natuur is niet te droog, maar ook niet te nat. Lees hoe de provincie verdroging van natuurgebieden tegengaat zodat de biodiversiteit in en rond het water behouden blijft. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van de volgende subsidies:

Drinkwaterbedrijven dragen bij aan herstel van droge natuur

Omdat drinkwaterwinning soms kan leiden tot verdroging, werken drinkwaterbedrijven mee aan herstel.

Subsidie herstel van Brabantse vennen

Brabantse vennen vervullen een belangrijk functie voor de mens en de natuur. De provincie ondersteunt daarom venherstel.

Subsidie herstel wijstgebieden

De provincie heeft een subsidieregeling voor herstel van drassige natuur.

Natuurgebied Wijboschbroek in ere hersteld

Natuurgebied Wijboschbroek is in ere hersteld en het waterpeil verhoogd.

Herstel verdroogde natuur

De provincie werkt hard aan het herstel van natuurgebieden die te droog zijn.

Biodiversiteit en water

Het Brabantse water biedt veel soorten planten en dieren een rijk leefgebied. Helaas nemen ze sterk in aantal af.