Paarden bji drinkplaats

Gezonde natuur is niet te droog, maar ook niet te nat. De provincie probeert verdroging van natuurgebieden tegen te gaan zodat de biodiversiteit in en rond het water behouden blijft.

Voor natuur subsidies zie: Subsidies Natuur en Landschap

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links

Dossiers (1)

Open Links Sluit Links