N261 Tilburg-Waalwijk

De provincie gaat de N261 Tilburg – Waalwijk, in de volksmond beter bekend als de Eftelingweg of Middenbrabantweg grondig verbouwen. Bekijk de video-animatie om te zien hoe de weg eruit gaat zien:

video

De N261 is aangelegd in de jaren 80. Op dit moment kan de weg de hoeveelheid verkeer niet meer goed aan. Dat zorgt voor meer ongevallen, vooral kop-staart botsingen op de kruispunten met verkeerslichten. Tijd om de weg grondig aan te pakken. De ombouw verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming in het gebied.

De wegwerkzaamheden N261 op een rij:

  • De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen
  • Alle verkeerslichten verdwijnen
  • De weg krijgt over de hele lengte 2 maal 2 rijstroken
  • De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden
  • Tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg komt een busstrook
  • Ter hoogte van de Drunense Duinen komt een ecoduct of ‘natuurbrug’. 
  • Er komen fietsverbindingen bij de A59 en de Prof. Kamerlingh Onnesweg

3D simulatie N261

beoogd resultaat Bevrijdingsweg N261
Van het voorlopige ontwerp voor de weg is een 3D simulatie gemaakt.  Bekijk deze 3D-animatie N261. Deze animatie is al enige tijd geleden gemaakt. Daardoor klopt de situatie bij de Europalaan helaas niet meer. Zie de nieuwe situatie Europalaan.

Projectplanning N261

Op de website van de BAM vindt u de meest actuele planning van de werkzaamheden.

Compensatie natuur 

Vanwege de ligging van de N261 direct langs een aantal belangrijke natuurgebieden is een aparte natuurtoets uitgevoerd. Voor aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen is een deel van het natuurgebied nodig. Op voorhand is hier goed naar gekeken. Er wordt geen strikt beschermend habitat (natuurlijke woongebied van dier en plant) vernietigd.  Er komt een compensatie in de vorm van 26 hectare nieuwe natuur. De provincie verwerft daarvoor de grond; Vereniging Natuurmonumenten wordt eigenaar en beheerder.

Open dag natuurburg 14 juni

Om Huis ter Heide met de Loonse en Drunense Duinen te verbinden is een ecoduct of ‘natuurbrug’ aangelegd. Het gaat dan om een 50 meter breed viaduct, beplant met bomen en struiken. Dat biedt aan uiteenlopende diersoorten een veilige oversteek. Op zondag 14 juni tussen 11.00 en 16.00 uur kunt u deze natuurbrug bekijken tijdens de open dag.

Overlast beperken

Tijdens de ombouw wil de provincie de overlast tot een minimum beperken. Ze stelt dan ook strenge eisen aan de uitvoering door de aannemer. Voorbeelden daarvan zijn het vrijhouden van minimaal twee rijstroken in beide richtingen gedurende spitstijden. En een gegarandeerde bereikbaarheid van gemeentekernen, bedrijventerreinen en de Efteling.

Bezoek het informatiecentrum N261

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan de N261? Breng dan eens een bezoekje aan het informatiecentrum van de provincie en aannemer BAM N261 Non-Stop. U vindt het infocentrum aan de Cartografenweg 28C in Waalwijk. De openingstijden zijn woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur. Groepen vanaf 10 personen kunnen op aanvraag ook op andere dagen terecht. U kunt contact opnemen met het informatiecentrum via telefoonnummer: 06-18303199 of e-mailadres: N261@brabant.nl