haltebord 'groene halte'

De wandelroutes zijn uitgezet via het bestaande, gemarkeerde wandelknooppuntensysteem (geelgroene pijltjes).  Met de ‘Groene haltes’ wil de provincie het recreatief gebruik van de bus stimuleren. Zo komen er ook in de daluren meer reizigers. Voor het reizen in de daluren is dalkorting of het dalurendagkaartje beschikbaar. Onderzoek wees uit dat 49,1% van de wandelaars waarde hecht aan een goede bereikbaarheid van de wandelroute met het openbaar vervoer (CBS, 2008)

Routebureau Brabant

De ‘Groene Haltes’ zijn een initiatief van Routebureau Brabant en Goed bezig BUS, maar het concept zal verder uitgezet worden onder de vlag van Routebureau Brabant. Deze organisatie bevordert een toegankelijk gebruik van recreatieve routes in Brabant voor bewoners en toeristen.

Groene haltes

Bekijk een overzicht van de routes met groene haltes.

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links