De provincie heeft het Brabants mobiliteitsnetwerk geïnitieerd om lokale verkeer- en vervoersproblemen op te lossen en de bereikbaarheid duurzaam te verbeteren.

Het Brabants mobiliteitsnetwerk is een onafhankelijke organisatie die geleid wordt door een kernteam van inhoudelijke experts. Bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties werken in het netwerk samen aan het oplossen van lokale en regionale mobiliteitsproblemen op economische toplocaties. Het mobiliteitsnetwerk:

  • verbindt partijen
  • zoekt ontwikkelkansen
  • smeedt samenwerkingsverbanden (communities) en
  • brengt kennis en inspiratie in die bijdraagt aan duurzame mobiliteitsoplossingen.

Inmiddels zijn er door het Brabant mobiliteitsnetwerk 13 communities opgericht die aan de slag zijn gegaan met concrete maatregelen die oplossingen bieden voor lokale- en regionale mobiliteitsvraagstukken. Alle partijen die belang hebben bij duurzame mobiliteit in Brabant zijn welkom om zich bij dit netwerk aan te sluiten.

Lees meer op de site van het Brabant mobiliteitsnetwerk.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links