Thema: Ruimtelijke ordening

De provincie speelt een belangrijke rol bij de verdeling van ruimte in Brabant. Waar wonen en werken mensen? Waar wordt er gebouwd? En waar krijgt de natuur de ruimte?

Dat staat allemaal in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. Daarin geeft de provincie aan wat zij belangrijk vindt bij de verdeling en het gebruik van ruimte in Brabant en hoe deze doelen gerealiseerd kunnen worden. De provincie doet dat op 4 manieren:

Zo helpt de provincie bijvoorbeeld mee om de uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof door de veehouderij te verminderen.

Resultaten Ruimtelijke ordening

Overzicht van behaalde resultaten voor Ruimtelijke ordening.

Structuurvisie ruimtelijke ordening

Hoe ziet Brabant er in de toekomst uit en met welke ontwikkelingen houdt de provincie rekening?

Verordening ruimte

De verordening is een van de manieren om de provinciale belangen, opgenomen in de structuurvisie, veilig te stellen.

Ruimtelijke kwaliteit in Brabant: BERK

Om het vestiging- en leefklimaat in Brabant te behouden zet de provincie in op ruimtelijke kwaliteit.

Mijn Mooi Brabant

Bestaande projecten krijgen voor 2015 steun om de ruimtelijke kwaliteit in Brabant verbeteren.

Ruimte voor bedrijvigheid

Brabant moet een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor bedrijven/ werklocaties.

Gebiedsontwikkelingen

In 9 gebieden zoekt de provincie naar integrale oplossingen om haar doelen te bereiken.

Regionaal Ruimtelijk Overleg

Brabantse overheden stemmen ruimtelijke ontwikkelingen in regionaal verband op elkaar af.

Ruimtelijke plannen

Sinds 1 januari 2010 werkt de ruimtelijke ordening digitaal.

Gebiedsagenda Brabant

In de Gebiedsagenda worden ruimtelijke plannen van verschillende overheden op elkaar afgestemd.