Om te zorgen voor een leefbaar en mooi platteland moeten partijen meer samen optrekken bij de ontwikkeling ervan. De provincie wil met burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden komen tot een platteland waar alle Brabanders trots op zijn.

Nieuwe koers voor Brabantse Platteland

Er is een nieuwe koers voor het Brabantse landelijk gebied gemaakt. Deze koers speelt in op vele veranderingen waarmee het landelijk gebied te kampen heeft. Het uiteen groeien van landbouw en samenleving, problemen rondom gezondheid, afnemende biodiversiteit, verslechterende economie en financiële kortingen door het Rijk. De nieuwe koers biedt volop ruimte aan de inwoners, ondernemers en lokale overheden om eigen initiatieven te ontplooien. Deze gaat uit van 4 principes: versterken van de samenhang, participatie en betrokkenheid, overheid stuurt op proces en ruimte voor initiatieven.

Zie ook de film over de plattelandsontwikkeling:

Zie ook