In Brabant is afgesproken dat overlast die veehouderijbedrijven op veel plekken in Brabant veroorzaken aangepakt moet worden om het vertrouwen met de omgeving te herstellen. Overlastgebieden zijn gebieden met schijnbaar onoplosbare knelpunten, die niet met bestaande regels kunnen worden opgelost. In deze gebieden is de kwaliteit van de woonomgeving en/of de gezondheidssituatie of -beleving ondermaats, door een te hoge belasting van geur of fijn stof. Dit zorgt voor maatschappelijke onrust, waardoor harmonie met de omgeving onder druk staat. De provincie streeft ernaar dat de overlast in 2020 is opgelost.

Gemeenten aan zet

De gemeenten zijn gevraagd het voortouw te nemen in de aanpak van overlastgebieden. Een team van specialisten is beschikbaar om lokale betrokkenen (o.a. ondernemers, omwonenden en gemeenten) te ondersteunen genaamd het Urgentieteam. Lokale betrokkenen krijgen de ruimte om passende oplossingen te vinden. De provincie ondersteunt hierbij met kennis, menskracht, het leggen van contacten en het helpen zoeken naar (juridische) mogelijkheden. In sommige gevallen behoort ook een financiële bijdrage tot de mogelijkheden via de subsidieregeling urgentiegebieden.

De aanpak: In gesprek

In de overlastgebieden wordt door de betrokken partijen gezocht naar een oplossing voor het gebied door in gesprek te gaan: De gebiedsdialoog. De uitkomsten van dit gesprek worden vastgelegd in een verbeterplan dat vervolgens door de betrokken partijen wordt uitgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het aanpakken van het overlastgebied ligt dus bij de lokale betrokkenen. Daarbij is het van belang dat iedereen in het gebied een bijdrage levert in het bedenken en uitvoeren van de maatregelen.