Deze subsidieregeling komt voort uit de Bestuursovereenkomst Zoetwater Hoge Zandgronden die op 7 september 2015 mede door de provincie is ondertekend.

Voor wie bedoeld

Subsidie kan aangevraagd worden door initiatiefnemers zoals terreinbeheerders, gemeenten, ZLTO, individuele agrariërs.

Voorwaarden en aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd binnen de openstellingstermijnen. Informatie over voorwaarden en het doen van een aanvraag vindt u in het loket

Zie ook

Documenten en bestanden (1)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links