Toegankelijke natuur
Brabant heeft de ambitie uit te groeien tot een toonaangevende regio in Europa waar innovatie, duurzaamheid en leefbaarheid centraal staan. Een belangrijk facet van een goede kwaliteit van leven is de Brabantse natuur, die het leef- en vestigingsklimaat een positieve impuls geeft. Die kwaliteit van leven moet er ook zijn voor mensen met een beperking.

Om meer Brabantse natuur toegankelijk te maken stimuleert, verbindt en activeert de provincie de betrokken partijen:

  • Terreinbeheerders van natuurgebieden
  • Ondernemers in/rond Brabantse natuur
  • Andere overheden (gemeenten, waterschappen)
  • Maatschappelijke organisaties die zich voor deze groep inzetten
  • De mensen met een beperking zelf en hun directe omgeving

Pilots

Er zijn om die reden een aantal pilots gestart bij bestaande natuurpoorten. Zo wordt bij Natuurpoort de Plaetse In Heeze een rolstoelpad aangelegd. Bij de Natuurpoorten kasteel Heeswijk en de Vresselse Hut in St. Oedenrode zijn werkgroepen aan de slag om een (voor iedereen) toegankelijk ommetje tot stand te brengen.

Informatie en advies

Voor toegankelijkheidschecks, advies, trainingen en betrouwbare informatie over toegankelijkheid kunt u terecht bij 'Zet'. Ga naar www.wijzijnzet.nl
'Groen en Handicap' is het Nederlandse kenniscentrum voor een toegankelijk landschap, natuur en openbare recreatiegebieden voor iedereen. Zij adviseert op kostenneutrale basis- gevraagd en ongevraagd. Zie: www.natuurzonderdrempels.nl/groen-handicap. Voor meer informatie kunt u ook e-mailen naar toegankelijkenatuur@brabant.nl.

Zie ook de folder met een overzicht van bestaande initiatieven.

Zie ook