Voor de bescherming en ontwikkeling van de Brabantse natuur komt de provincie samen met haar partners in actie. Daarbij sluit zij zoveel mogelijk aan bij initiatieven van burgers, natuurbeheerders, gemeenten, waterschappen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Er is ruimte voor durf, experiment en innovatie. De provincie zoekt de verbinding met landbouw, milieu, water, welzijn, mobiliteit, zorg en (vrijetijds-)economie.

Het provinciale natuur- en landschapsbeleid 2012-2022 staat verwoord in de nota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG). Het doel is een gezonde en gevarieerde natuur die bijdraagt aan het welzijn van de inwoners en aan de ontwikkeling van Brabant als top kennis- en innovatieregio.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links