Hoe een coöperatie inwoners helpt energiekosten te besparen

Het begon met een oproep van de gemeente Steenbergen. Ze waren op zoek naar vrijwillige energieambassadeurs en dat leek mij wel wat. Energieambassadeurs maken op aanvraag een scan van je energieverbruik. Op basis daarvan geven ze advies hoe je energie kunt besparen en het beste je woning kunt verduurzamen. Het geld dat je daardoor overhoudt, kun je weer investeren in het duurzamer maken van je huis. Dat is het idee erachter.

Hoe je je huis energiezuiniger maakt, was voor mij geen vreemde materie. Lang voordat ik de oproep zag, was ik daar al mee bezig. Ik ben van huis uit bouwkundige en toen in 2009 de crisis uitbrak, zag ik de bui al hangen. De dreiging van ontslag gaf mij genoeg reden om te kijken hoe wij als gezin op onze uitgaven konden besparen.

Ik wist er dus al het een en ander over, maar dacht misschien nog wat op te steken van de cursus die alle energieambassadeurs vooraf moesten volgen. Uiteindelijk heb ik door alle opgedane kennis mijn energiekosten bijna weten te halveren: van € 200 naar zo’n € 98 per maand. Tuurlijk komt dat ook doordat ik bijvoorbeeld HR++ dubbelglas heb laten plaatsen in mijn jaren ’80 woning. Maar de grootste winst heb ik geboekt door gewoon kritisch naar mijn energieverbruik te kijken. Zo weten bijvoorbeeld heel veel mensen niet dat je gemiddeld € 150 per jaar kunt besparen, door je deuren altijd dicht te houden. Alleen al door dat soort maatregelen, kun je uiteindelijk je energiekosten voor minimaal een derde laten zakken.

En als wij al zoveel energie kunnen besparen, dan kunnen anderen dat ook, dacht ik. Steenbergen is namelijk best wel getroffen door de crisis. Je ziet soms echt schrijnende gevallen van mensen die door ontslag hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Hoe fijn is het dan dat je door jouw inzet mensen kunt helpen met energie besparen, zodat ze met het geld dat ze overhouden hun andere rekeningen kunnen betalen. En aan de andere kant mensen ook kunt helpen om hun huis duurzamer te maken. Zo hoor ik nog weleens van inwoners dat ze best wel zonnepanelen op hun dak willen hebben, maar dat hun dak daarvoor te klein is. Hoe mooi is dan dat als ze mijn advies opvolgen het opeens wel kan.

Het project met vrijwillige energieambassadeurs zou oorspronkelijk een jaar lopen. Maar na goed overleg met de gemeente Steenbergen, kwamen we tot de conclusie dat het eigenlijk zonde zou zijn om te stoppen. Dus gingen we op zoek naar mogelijkheden om dit in de lucht te houden. We kwamen in contact met de gemeente Bergen op Zoom die ook in het project geïnteresseerd was. Uiteindelijk hebben we met (financiële) hulp van beide gemeentes en de regio West-Brabant energiecoöperatie Energiek Brabantse Wal op poten kunnen zetten.

Het doel van onze coöperatie is nu om de € 22 miljoen die huishoudens jaarlijks aan energie verspillen in onze gemeenten terug te dringen. En om mensen te stimuleren het geld te herinvesteren in het duurzamer maken van hun huis. Het grote voordeel van onze coöperatie is dat we onafhankelijk advies geven. Inwoners bepalen zelf met welke bedrijven ze in zee gaan. Wel is het zo dat we samenwerkingen zijn aangegaan met een aantal bedrijven uit de omgeving. Als mensen dus zelf geen bedrijf kunnen vinden, adviseren we om met een van die bedrijven eens te gaan praten. Op die manier helpen we ook de lokale economie een handje.

Adrie Baartmans, initiatiefnemer Energiek Brabantse Wal