Tot 2015 gaat de provincie in totaal 1.795 hectare bedrijventerrein opknappen. De provincie werkt hierbij nauw samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).

Meer kwaliteit in herstructureren bedrijventerreinen

Om de kwaliteit van de bedrijventerreinen te verhogen zijn er voor de regio’s  Regionale Herstructureringsprogramma’s gemaakt.

Bedrijventerreinen die voor subsidie in aanmerking komen zijn bekend

Begin juni 2014 zijn de tien bedrijventerreinen die subsidie ontvangen voor herstructurering bekend gemaakt. De bedrijventerreinen  liggen allemaal in of rondom stedelijk gebied, zijn multimodaal ontsloten en hebben een relatie met de Brabantse topsectoren. Het herstructureren is een kwalitatieve verbetering voor de openbare ruimte. De voorwaarde voor subsidie is dat de projecten allemaal binnen twee jaar zijn uitgevoerd.

Zie ook

Documenten en bestanden (9)

Open Links Sluit Links

Links naar (1)

Open Links Sluit Links