Deze clusters hebben veel groei- en innovatiepotentie. Ontwikkeling van deze clusters heeft een positief effect op de groei van het reguliere bedrijfsleven.

Samenwerking onderwijs, bedrijfsleven, overheid

Op campussen delen bedrijven onderzoeksfaciliteiten. Zo blijft het onderwijs aangesloten op het bedrijfsleven en hun behoeften. Het inrichten van een campus bevordert de samenwerking en kennisdeling. Zo ontstaan nieuwe ideeën, producten en diensten.

De volgende clusters hebben speciale campussen/ werklocaties. De rol van de provincie varieert hierbij per project:

 • Green Chemistry Campus, Bergen op Zoom

  Het toekomstbeeld is dat de campus hét centrum wordt van de open chemische innovatie als het gaat om biobased innovaties. De Green Chemistry Campus is op kleine schaal gestart en zal in de loop van de jaren organisch nog verder groeien.

  Voor meer informatie kijkt u op: www.greenchemistrycampus.nl

 • SPARK campus: een broedplaats voor innovatie en technologie in de bouw.

 • SPARK gaat de kwaliteit van de gebouwde omgeving sterk verhogen. SPARK is niet alleen een ontmoetings- en inspiratiecentrum met flexplekken en verschillende labs, maar vooral ook een netwerk van kennis en creativiteit. Doel is om producten te ontwikkelen die veiligheid, gezondheid en duurzaamheid verbeteren.

  Voor meer informatie kijkt u op: http://www.sparkcampus.nl/

 • Metal Valley

  In Metal Valley werken ondernemingen, onderwijs en overheid samen om de innovatie en Research & Development voor hoogwaardige non-ferro producten te stimuleren. Daarnaast willen zij zich ontwikkelen als een kenniscentrum op het non-ferro gebied.

  Voor meer informatie kijkt u op www.metalvalley.eu

 • Nieuw Prinsenland (AFC)

  Landbouw en (voedsel)industrie zijn van oudsher twee gescheiden werelden. In West-Brabant worden beide in een speciaal project samengebracht: Suiker Unie en de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij gaan er kassen en bedrijven bij elkaar brengen. De provincie steunt het initiatief.

  Voor meer informatie kijkt u op de website van Nieuw Prinsenland.

 • Logistiek Park Moerdijk

  Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 6 februari 2015 het inpassingsplan voor Logistiek Park Moerdijk vastgesteld.

  Het inpassingsplan maakt het planologisch mogelijk om ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17) bij Moerdijk een grootschalig logistiek bedrijventerrein aan te leggen. Hiermee wil de provincie de economische structuur in (West-) Brabant versterken en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in deze regio.

  Voor meer informatie kijkt u op:

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links