Amateur danseressen in actie

Sociale aspect

Naast het kunstzinnige aspect vindt de provincie ook het sociale perspectief van amateurkunst belangrijk, zoals het verbeteren van de leefbaarheid. Brabant Magazine besteedt in de editie mei 2016 aandacht aan 2 amateurkunstverenigingen: Kunstbende en BrabantKoor. Voor beide organisaties geldt dat ze er vooral naar streven het niveau van de kunstbeoefening zo hoog mogelijk te krijgen.

Provinciale steun

De ondersteuning van het lokale verenigingsleven is vooral een taak van de gemeenten. Toch kunnen ook lokale amateurclubs de komende bestuursperiode steun krijgen van de provincie. Zo bestaat sinds enkele jaren het provinciaal Buurtcultuurfonds. Samen met het Prins Bernard Cultuurfonds versterkt het Buurtcultuurfonds via cultuuruitingen en -initiatieven de leefbaarheid in dorpen en wijken. Daar wil de provincie nu ook amateurkunstorganisaties bij betrekken.

Naast het Buurtcultuurfonds kent de provincie ook een subsidieregeling Amateurkunst.

Kunstbalie

Uitvoeringsorganisatie Kunstbalie werkt in opdracht van de provincie aan de kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders. Kunstbalie biedt advies op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst, verbindt organisaties en sectoren met elkaar en ondersteunt projecten met kennis en financiële middelen. Meer informatie: www.kunstbalie.nl

Lees meer over amateurkunst in Brabant Magazine

Zie ook