Samenvatting

Wegbeheerders die zorgen voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer op bestaande openbaar vervoer routes, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. 

Formulier

Omschrijving

Op de routes van de stads- en streekbussen komen regelmatig belemmerende obstakels voor. Deze zorgen voor een (te) lange omlooptijd van de bussen en/of ongemak voor de reizigers. De obstakels bestaan bijvoorbeeld uit te krappe boogstralen, drempels, chicanes, wegversmallingen en in de weg staande verkeersborden of lantaarnpalen. Kleinschalige infrastructurele maatregelen kunnen deze obstakels wegnemen. Hiervoor is subsidie beschikbaar.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project draagt aantoonbaar bij aan rijtijdvermindering van het openbaar vervoer of comfortverbetering voor reizigers in het openbaar vervoer;
  • het project heeft de instemming van de vervoerder.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016. 

Contact

 Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

Aanpak

Aanvraag digitaal invullen en ondertekenen

U kunt een aanvraag indienen door het e-formulier in te vullen. Eventuele bijlagen kunt u uploaden en meesturen met het e-formulier. Het e-formulier ondertekent u met een digitale handtekening.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning (voor ondernemers of organisaties) of DigiD (voor burgers) nodig. Met deze middelen kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten.

Informatie over eHerkenning.

Informatie over DigiD.

E-formulier uitprinten en opsturen

Ook hebt u de optie het ingevulde e-formulier uit te printen en op te sturen. U kunt het formulier met de eventuele bijlagen opsturen naar het postadres van de provincie.

Formulier aanvragen

Mocht u uw aanvraag niet digitaal willen/kunnen invullen of versturen, dan is het mogelijk een formulier aan te vragen via het Brabantloket, telefoonnummer 073-6812990. U kunt de ingevulde aanvraag naar het op het formulier vermelde postadres sturen.

Veilig gegevens uitwisselen voor bedrijven

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem.

In het e-formulier kunt u aangeven dat u voor verdere communicatie gebruik wilt maken van de Berichtenbox. Geeft u in het e-formulier aan dat u géén gebruik wenst te maken van de Berichtenbox, dan zal de communicatie via de reguliere wijze verlopen.

Informatie over de Berichtenbox en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 2 januari 2017 tot en met 19 december 2017 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €100.000.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000,- per project.

 

Startdatum

02-01-2017

Einddatum

19-12-2017

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

05-01-2018