Dumping drugsafval langs fietspad

De subsidie kan worden aangevraagd via subsidiedrugsafval.nl

Uit de onlangs door de politie gepubliceerde cijfers blijkt dat Noord-Brabant nog steeds het meest lijdt onder de dumpingen van afval van de productie van synthetische drugs. Grondeigenaren, veelal gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties, maar ook particulieren, draaien op voor de kosten van het opruimen en afvoeren.

3 maanden

Om gedupeerden financieel tegemoet te komen, heeft het Rijk voor de jaren 2016, 2017 en 2018 telkens 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat er daarna een definitieve vergoedingsregeling komt. Vorig jaar werd minder gebruik gemaakt van de subsidieregeling dan werd verwacht. Mede om deze reden is de periode voor het indienen van aanvragen nu verlengd tot 3 maanden. De provincie attendeert gemeenten en waterschappen per brief op de openstelling van de subsidieregeling.

Ruimere criteria

Gemeenten krijgen nu ook een deel van hun personele kosten vergoed. Bovendien worden voortaan ook de kosten vergoed voor het opruimen van drugsafval uit gierkelders en riolen. De tegemoetkoming in de kosten bedraagt in alle gevallen maximaal 50%. Het Ministerie van I. en M. ziet geen mogelijkheden om te voldoen aan de recente oproep van PS om 100% van de kosten te vergoeden.

Samen sterk

Voorwaarde voor gemeenten om in aanmerking te komen voor opruimsubsidie is dat zij participeren in het project Samen Sterk in Brabant (SSiB). In dit project werken provincie en gemeenten samen om het preventieve toezicht in het buitengebied te versterken. Dat toezicht is onder meer gericht op het voorkomen c.q. signaleren van drugscriminaliteit.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.