Nieuws

27-02-15

Spookfile-app op A58 Tilburg-Eindhoven

Weggebruikers op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg kunnen nu meedoen aan het proefproject ‘Spookfiles A58’.

27-02-15

Agrofoodpluim voor Oirschot Organics

Biologische groentekwekerij Oirschot Organics ontving 26 februari de Agrofoodpluim.

25-02-15

Jongeren op weg naar het Lagerhuis

27 februari 2015 strijden ruim 200 jongeren in de voorronde van ‘Op weg naar het Lagerhuis’ in het provinciehuis.

13-02-15

Start verbreding N279noord 's-Hertogenbosch-Veghel

Er is inmiddels begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding van de N279.

11-02-15

Pilot leefbaarheid jongeren in kleine kernen

Gebrek aan betaalbare woningen en goed openbaar vervoer zijn redenen voor jongeren om te vertrekken

10-02-15

Naar energieneutrale woningvoorraad in Brabant

Brabantse gemeenten en de provincie gaan samenwerken om 800.000 woningen energieneutraal te maken.

06-02-15

Overzicht besluiten Provinciale Staten 6 februari

Overzicht van de besluiten die Provinciale Staten (PS) op 6 februari 2015 hebben genomen.

06-02-15

Staten stemmen in met verbod schaliegas

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben unaniem ingestemd met een wijziging van de Provinciale milieuverordening.

06-02-15

Provincie neemt financiering TOM op zich

Staten stemmen in met volledige financiering van de Tuinbouw Ontwikkelingsmaatschappij (TOM).

06-02-15

Inpassings- en exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld

Provinciale Staten hebben het provinciaal inpassingsplan en het exploitatieplan Logistiek Park Moerdijk vastgesteld.

pagina 1 van 45