Dossier: Europese subsidies

De programmaperiode voor Europese subsidies loopt van 2014 tot 2020. De Europese Commissie heeft hiervoor de Europa2020-strategie gelanceerd.

De projecten waarvoor de nieuwe subsidies beschikbaar zijn, moeten bijdragen aan een sterke en duurzame economie met veel werkgelegenheid: slim, duurzaam en inclusief. Het doel is de Europese markteconomie meer concurrerend te maken, socialer en groener. De provincie staat projectleiders bij die in aanmerking willen komen voor een Europese subsidie.

Buiten de subsidies hieronder zijn er nog meer Europese subsidies. Meer informatie over de over EU-subsidies vindt u op de site van de Europese Commissie.

MKB-subsidie Innovatieprojecten

Subsidie voor kleine en middelgrote bedrijven met innovatieprojecten gericht op experimentele ontwikkeling.

Subsidie voor onderzoek en technologie

Ondersteuning voor internationale samenwerking bij onderzoek en technologische ontwikkeling.

Subsidie projecten platteland

Subsidie voor projecten gericht op de ontwikkeling van het platteland in brede zin.

Subsidie samenwerken over de grens

Bij Interreg werken internationale projectpartners samen aan de Europese concurrentiepositie.

Subsidie voor natuur en milieu

Het doel van het LIFE+ Programma is om het Europese natuur- en milieubeleid te ondersteunen.