Dossier: Europese subsidies

De huidige programmaperiode loopt af. In 2014 gaat de periode voor de nieuwe Europese programma’s van start. De inhoud van de nieuwe programma’s wordt in de loop van 2014 bekend. Hieronder vindt u informatie over subsidies voor lopende programma’s. Een aantal subsidies is niet meer aan te vragen.

Met de subsidies realiseert Europa in Brabant

  • een sterke economie
  • een mooie omgeving en 
  • een hecht sociaal netwerk.

Hieronder treft u informatie over de subsidies binnen Brabant. Er zijn nog meer subsidies in Europa. Meer informatie over de over EU-subsidies vindt u op de site van de Europese Commissie.

Subsidie voor onderzoek en technologie

Ondersteuning voor internationale samenwerking bij onderzoek en technologische ontwikkeling.

Subsidie projecten platteland

Subsidie voor projecten gericht op de ontwikkeling van het platteland in brede zin.

Subsidie bevorderen economie

OP-Zuidprojecten hebben als doel om het concurrerend vermogen van onder meer Brabant te bevorderen.

Subsidie samenwerken over de grens

Bij Interreg IV werken internationale projectpartners samen aan de Europese concurrentiepositie.

Staatssteuntoets

De staatssteuntoets van de provincie N-Brabant is een hulp voor overheden en ondernemers t.b.v. naleving staatssteun.

Subsidie vervoer en transport; klaar voor de toekomst

Voor projecten die bijdragen aan een efficiënt en duurzaam vervoerssysteem binnen Europa.

Subsidie voor natuur en milieu

Het doel van het LIFE+ Programma is om het Europese natuur- en milieubeleid te ondersteunen.