Dossier: Europese subsidies

De Europese Unie kent nog meer subsidieprogramma’s dan die waarmee de Provincie Noord-Brabant werkt. Europese subsidies worden verleend aan projecten die de belangen van de EU dienen of die bijdragen aan de uitvoering van het beleid van de EU.

20 jaar europese subsidie video still 

RIS3: de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie

Alle fondsen dragen bij aan het realiseren van de Europa 2020-strategie voor een slim, duurzaam en sociaal Europa. De provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg hebben samen met zeven triple helixorganisaties (samenwerkingsorganisaties van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) deze strategie gestalte gegeven in de RIS3, de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie. De RIS3 is hierdoor de gezamenlijke strategie voor Zuid-Nederland, en is leidend voor OPZuid.

Meer informatie over de fondsen en de voorwaarden waaraan subsidieverzoeken moeten voldoen, kunt u vinden op deze website, de secretariaten van de programma’s of door contact op te nemen met het Brabantse Europa Team (zie hier voor ‘Advies van het Brabantse Europa Team’)