Dossier: Europese subsidies

De Europese Unie kent nog meer subsidieprogramma’s dan die waarmee de Provincie Noord-Brabant werkt. Europese subsidies worden verleend aan projecten die de belangen van de EU dienen of die bijdragen aan de uitvoering van het beleid van de EU.

Klik om de film te bekijken

Alle fondsen dragen bij aan het realiseren van de Europa 2020-strategie voor een slim, duurzaam en sociaal Europa.

Meer informatie over de fondsen en de voorwaarden waaraan subsidieverzoeken moeten voldoen, kunt u vinden op de websites van die fondsen: