Mediaspeler laden...

Op het haven- en industrieterrein Moerdijk (HIM) zijn er al meerdere netwerken aangelegd om restwarmte te vervoeren. De gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant willen deze netwerken fors uitbreiden. Daarvoor is de provincie een samenwerkingsverband gestart met netwerkbeheerder Enexis.  Enexis en de provincie onderzoeken eerst of een verbinding tussen het glastuinbouwcomplex Nieuw Prinsenland in Dinteloord en het havenschap mogelijk is. Dit glastuinbouwcomplex heeft een grote behoefte aan warmte en CO2. Het is al eerder gebleken dat er kansen zijn voor een economisch winstgevende verbinding. Ook aanbieders en afnemers van restwarmte en CO2 hebben interesse in deze verbinding.

Andere verbindingen

Later nemen de partijen ook andere uitbreidingen van EnergywebXL onder de loep. Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • een verbinding tussen HIM en Amernet/Plukmadese polder of
  • een verbinding vanaf HIM naar Amernet/Plukmadese polder waarbij onderweg ook Spiepolder en Logistiek Park Moerdijk worden aangekoppeld.

Ook nieuwe verbindingen op HIM behoren tot de keuzemogelijkheden.

Besparing energieverbruik

De provincie verwacht dat het uitbreiden van EnergywebXL een flinke besparing oplevert voor het energieverbruik in Noord-Brabant. De verbinding tussen HIM en Nieuw Prinsenland levert ongeveer een energiebesparing van circa 1,25 petajoule per jaar op. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van 50 duizend huishoudens. De andere verbindingen leveren naar schatting een energiebesparing op van 3,3 petajoule per jaar. Dat is even veel als het energieverbruik van 120 duizend huishoudens.

Meer info: Peter Mertens

Zie ook