Leerlingen Mediabattle

Momenteel is ruim 10% van de volwassenen laaggeletterd. Dat wil zeggen dat meer dan 1 op de 10 Brabanders een taalniveau heeft gelijk aan of lager dan waarmee een kind de basisschool hoort te verlaten. De provincie wil dit percentage omlaag brengen door leesvaardigheden en digitale vaardigheden in Brabant te bevorderen door:

  • dit onderwerp te agenderen;
  • verschillende partners en initiatieven aan elkaar te verbinden;
  • kennis verder te verspreiden.

Daarnaast wil de provincie met name richting onderwijs, ouders en jongeren een bijdrage leveren aan mediawijsheid. Zodat de Brabanders de kennis, vaardigheden en mentaliteit hebben om zich bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in een complexe, ‘gemedialiseerde’ wereld.

MediaBattle

Cubiss voert voor de provincie Noord-Brabant het project Vergroten Mediawijsheid uit met als doel de aandacht voor mediawijsheid binnen het onderwijs te vergroten. Een onderdeel van dit project is het TV-programma MediaB@ttle dat samen met Omroep Brabant is ontwikkeld en waarin scholieren hun mediavaardigheid moeten bewijzen. In mei en juni vinden de opnames plaats op 10 Brabantse middelbare scholen. De uitzendingen staan gepland vanaf oktober 2016.